Kilalanin Ang Cash Cowboy

Sino si Cash Cowboy?

Ang Pinaka Pinagkakatiwalan na Payday Loan!

Ang Cash Cowboy ay isang ganap na sertipikado at lisensyadong kumpanya ng payday loan na nagseserbisyo sa mga lalawigan ng British Columbia at Ontario, Canada. Dalubhasa kami sa equity at equality — sa mga payday loan na nagbibigay sa lahat ng patas na pag-iling.

Hindi kailangan perpekto ang iyong credit score—ginagawa naming posible na makamit ang iyong mga pinansyal na layunin nang mabilis, ligtas, at walang ka hirap-hirap. Sa Cash Cowboy, alam namin na parte lamang ang payday loans saiyong mga plano para makamit ang mga mas malalaking pang mga pangarap. Hindi importante kung talagang kailangan mo ito o gusto mo lang ng loan, madaling makuha ang payday loans sa Cash Cowboy para magamit mo na ang funds agad.

Paano Kami Makakatulong

Tutulongan ka ni Cash Cowboy na ma-manage ang iyong finances sa pinaka-best na paraan. Kung kailangan mo nang mabilisang funds para mabayaran ang iyong bills o kahit ano pamang expenses, nandito kami para sa’yo. Hindi na kailangan ng maraming documents o requirements; mabilis at patas kami mag proseso ng mga aplikasyon para makuha mo na ang funds kung kalian mo ito pinaka kailangan.

May iba’t iba kaming mga serbisyo na pwede mong pagpilian para makahanap ka nang deal na swak sa’yong budget at pangangailangan. Walang maraming arte dito sa Cash Cashboy—sa loob ng ilang minutos, makaka-apply kana at makukuha mo na agad ang funds mo.

Paano Kumuha Ng Loan

1. Mag-apply online sa loob lamang ng isang minute.

2. Kumpletuhin ang berifikasyon ng bangko sa pamamagitan ng SMS.

3. Maaprubahan!

4. Bayaran ang iyong loan repayments gamit ang e-transfer!

5. Hindi na kailangan mag-submit ng bagong papeles kapag kukuha ulit ng loan.

1. Mag-apply online sa loob lamang ng isang minute.

2. Kumpletuhin ang berifikasyon ng bangko sa pamamagitan ng SMS.

3. Maaprubahan!

4. Bayaran ang iyong loan repayments gamit ang e-transfer!

5. Hindi na kailangan mag-submit ng bagong papeles kapag kukuha ulit ng loan.

Mga Karaniwang Katanungan ?

Maaari mong isumite ang iyong aplikasyon online. I-click lamang ang “apply” sa kanang sulok na bahagi sa taas ng pahinang ito. Upang maging kwalipikado sa loan, dapat ikaw ay:

  • Residente ng British Columbia o Ontario
  • May 18 taong gulang
  • May access sa online bank
  • May trabaho at kumikita buwan-buwan

Ang aming interes na sinisingil ay $15 para sa bawat $100 advance. Iyon ay magiging $45 sa isang $300 na advance (ito ay batay sa karaniwan na Canadian advance batay sa isang pay period).

Para sa mga residente ng British Columbia: Ang APR sa isang $300.00 na pautang para sa 14 na araw sa BC ay 391.07% sa rate na $15.00 bawat $100 na hiniram. Mangyaring tingnan ang “payday loan” para sa karagdagang impormasyon.

Para sa mga residente ng Ontario: Ang interes na babayaran sa paghiram sa Cash Cowboy ay $15.00 bawat $100.00 para sa bawat $100.00 na advanced. Halimbawa, sa isang $500.00 na perang inutang sa loob ng 14 na araw, ang halaga ng interes ay $75.00. Kaya ang magiging kabuuang halaga ng babayaran ay $575.00 na may taunang porsyento na 391.07%.

Ang pinakamataas na halaga na pwede mong hiramin sa ilalim ng mga kasunduan sa payday loan ay $15.00 para sa bawat $100.00 na advanced. Basahin ang mga regulasyon ng payday loan dito.

Maaring mag-sumite ng digital na kopya ng iyong government-issued ID. Ito ang listahan ng mga tinatanggap na IDs: Driver’s License, Passport, Permanent Residence Card, Citizenship Card, Ontario ID Card, or BC Services Card. (Tandaan: Ang Ontario Heath Cards ay hindi tinatanggap bilang isang valid government-issued ID).

15 minuto lang ang tinatagal ng isang buong proseso. Ang pag-apruba ng iyong aplikasyon ay tatagal lamang mula isa hanggang tatlong oras matapos itong maisumite. Kapag naaprubahan na ang iyong aplikasyon, matatanggap mo ang pondo sa pamamagitan ng e-transfer sa loob lamang ng dalawang oras.

Ang iyong payday loan ay dapat bayaran sa iyong susunod na payday.

Ang pinakamalaking halaga na maaari mong hiramin mula sa Cash Cowboy ay katumbas ng 50% ng iyong kinikita buwan-buwan at hindi lalagpas sa $1500.

Ipadala ang iyong bayad sa pamamagitan ng Email Money Transfer. Matatanggap mo ang impormasyon tungkol dito sa kasunduan ng pautang kapag ito ay naaprubahan na.

Magbabayad ang borrower ng default charge na $20, maliban pa sa:

Interes na 2.5% buwan-buwan na nakabatay sa outstanding balance ng borrower hanggang sa mabayaran ito ng buo

Makipag-ugnayan lamang sa Cash Cowboy para magawan ng kaukulang pag-aayos.